Hinh Anh Ma'u ve Viet Nam trong the ki 20

Viện bảo tàng Albert Kahn - vùng ngoại ô Hauts-de-Seine sát cạnh Paris lưu trữ một bộ sưu tập hiếm hoi ảnh màu về Việt Nam những ngày đầu thế kỷ 20, phần lớn là trong năm 1915
[IMG]

[IMG]

[IMG]

[IMG]

[IMG]

[IMG]

[IMG]

[IMG]

[IMG]

Write a comment

Comments: 0